Privacybeleid van FitmetJip

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die FitmetJip verwerkt van zijn leden.

Indien je lid wordt van deze organisatie en persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

We adviseren je om het privacybeleid goed te bewaren en een kopie te maken voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke van de verwerking van persoonsgegevens is:

  • FitMetJip Personal Training
  • Jip Heuperman
  • Ossenhoofdsteeg 7A
  • 2011AE Haarlem
  • 06-55746297
  • fitmetjip@gmail.com
  • BTW 202558460B01
  • KvK 58518568

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via: 06-55746297/fitmetjip@gmail.com

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel.

2.1 In het kader van jou lidmaatschap, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam

b) adresgegevens

c) telefoonnummer

d) emailadres

e) bankrekeningnummer

f) eventueel gegevens inzake gezondheid

2.2 de organisatie verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Naam, adres, telefoonnummer en email voor contact over lidmaatschap en eventuele opzegging.

– Naam, adres, telefoonnummer en email voor verstrekking van door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van verkregen informatie.

– Gegevens inzake de gezondheid voor passende begeleiding en trainingen.

– Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van bijvoorbeeld het lidmaatschapsgeld afte wikkelen.

– mailadres om eventuele notificaties te versturen.

– Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de organisatie je naam en e-mailadres om een nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de organisatie toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

3.1 De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie geen gebruik van diensten van derden.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de organisatie fitmetjip@gmail.com kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal je verzoek in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming fitmetjip@gmail.com

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze organisatie fitmetjip@gmail.com

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.fitmetjip.nl bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.